Harem Chocolate Krep ÇikolataHarem Chocolate Krep Çikolata

Crepe Chocolate

Starting from ₺55
Harem Fıstık Krokan ÇikolataHarem Fıstık Krokan Çikolata

Pistachio Crocant Chocolate

Starting from ₺85
Harem Cara Karamel Fıstık Badem ÇikolataHarem Cara Karamel Fıstık Badem Çikolata

Cara - Mix

Starting from ₺160
Harem Fıstıklı Roş Çikolata SütlüHarem Fıstıklı Roş Çikolata Sütlü

Pistachio Roche (Milk)

Starting from ₺85
Truf (Sütlü-Bitter) - Harem OnlineTruf (Sütlü-Bitter) - Harem Online

Milk-Dark Truffle

Starting from ₺90
Harem Çikolata Fıstık DrajeHarem Çikolata Fıstık Draje

Pistachio Dragee

Starting from ₺55
Harem Fıstıklı Roş Çikolata Bitter Harem Fıstıklı Roş Çikolata Bitter

Pistachio Roche (Dark)

Starting from ₺85
Harem Cara Karamel Fıstık Badem ÇikolataHarem Cara Karamel Fıstık Badem Çikolata

Cara - Pistachio

Starting from ₺120
Harem Çikolata Badem DrajeHarem Çikolata Badem Draje

Almond Dragee

Starting from ₺55
Harem Gül Badem DrajeHarem Gül Badem Draje

Rose Almond Dragee

Starting from ₺55
Harem Crunch ÇikolataHarem Crunch Çikolata

Crunch Chocolate

Starting from ₺90
Harem Karamel Fıstık Badem ÇikolataHarem Karamel Fıstık Badem Çikolata

Cara - Almond

Starting from ₺90
Harem Chocolate Sütlü Trüf ÇikolataHarem Chocolate Sütlü Trüf Çikolata

Milk Truffle

Starting from ₺60
Harem Doğum Çikolata Yeni DoğanHarem Doğum Çikolata Yeni Doğan

Its a Boy Box

Starting from ₺416
Harem Altın Badem Draje ÇikolataHarem Gold Badem Draje Çikolata

Gold Almond Dragee

Starting from ₺65
Harem Doğum Çikolata Yeni DoğanHarem Doğum Çikolata Yeni Doğan

Its a Girl Box

Starting from ₺416

Recently viewed